Image
Top
Menú

Fundació Hospital Asil de Granollers

La creació d'un sistema de marques per a un centre d’atenció sanitària, sòciosanitària i social

Client

Fundació Hospital Asil de Granollers

Data

2012

El projecte

La Fundació Hospital Asil de Granollers va iniciar un procés de reorganització de la seva cartera de marques i serveis, amb la voluntat de dotar-se d’una identitat global que identifiqués tots els serveis i organismes de la Fundació sota un mateix paraigües gràfic.

Hospital de Granollers identitat

Dilema creem un sistema d’identitat visual unificat mitjançant la creació d’un símbol únic per a totes les marques i un mateix sistema tipogràfic, cromàtic i de comunicació, a la vegada que establim les normes d’aplicació de les diferents marques en tots els elements corporatius i de publicitat.

HG-logo

Fundació Privada Hospital Asil de Granollers

Hospital General de Granollers

Centre Geriàtric Adolfo Montañá

Fundació Bertran de Seva

Fundació Francesc Ribas

Hospital de Dia Sant Jordi