Image
Top
Menú

DGAIA

La creació d'una marca per identificar els serveis d'atenció a la infància i a l'adolescència de la Generalitat de Catalunya

Client

DGAIA

Data

2007

El projecte

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència és l’organisme responsable d’establir les directrius i la programació per a l’atenció i la promoció del benestar dels menors. La seva alta incidència social els condueixen a la necessitat de crear un sistema gràfic propi per tal d’identificar-se davant dels seus públics de forma clara i evident.

DIlema realitzem la nova identitat visual de la DGAIA mitjançant la creació d’un símbol que reflecteix de forma clara la funció d’atenció al menor que realitza aquesta direcció general.

Marca de la DGAIA

DGAIA guia bàsica