Image
Top
Menú

Avís legal

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s’informa que l’entitat titular d’aquesta pàgina web és Dilema Design SL, amb domicili al carrer d’en Bosch i Cardellach, 4 bis de Sabadell i NIF B64693245.

Privadesa de les dades
Dilema Design SL informa que totes les dades facilitades a través dels formularis electrònics d’aquesta pàgina web i/o mitjançant correu electrònic es tractaran amb estricta confidencialitat, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. L’ús dels formularis esmentats, així com la tramesa d’un correu electrònic, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades que s’hi inclouen.

Dilema Design SL es compromet a fer un ús responsable i confidencial de les dades, garanteix que es tractaran d’acord amb la legislació vigent en cada moment i que tan sols s’utilitzaran amb el propòsit indicat en cada cas. Les dades sol·licitades són, en cada moment, les imprescindibles en relació amb l’àmbit i les finalitats especificades en cada cas.

© 2012, Dilema Design SL
Tots els drets d’explotació estan reservats. Els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut íntegre d’aquesta pàgina web són propietat de Dilema Design SL.